6947788877 Σέσκλο, Βόλος
hero image
 
   


Ιππικός Όμιλος - Μαθήματα Ιππασίας - Θεραπευτική Ιππασία - Σταβλισμός Αλόγων - Βόλτα με Άλογα | Σέσκλο Βόλος Μαγνησία


ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική ιππασία απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία, με βασικό σκοπό την αποκατάστασή τους, είτε κοινωνική είτε κινητική και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της υγείας και της ζωής του. Είναι η εφαρμογή της ιππασίας σε άτομα με νευρολογικές, αναπτυξιακές και ψυχιατρικές διαταραχές, με σκοπό τη βελτίωση της υγείας του ασθενή και της ποιότητας της ζωής του. Στοχεύει κυρίως στην ψυχική τέρψη του αναβάτη, ενώ παράλληλα βελτιώνει τις ικανότητές του σε γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο μέσα από παιχνίδια με το άλογο.

Το άλογο στη μέθοδο αποθεραπείας γίνεται θεραπευτικό μέσο. Η ιπποθεραπεία εφαρμόζεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ειδικά εκπαιδευμένα άλογα, ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ειδικό εξοπλισμό, κτλ.

Ένα ακόμη στοιχείο είναι ότι τα παιδιά που συμμετέχουν λόγω του χώρου (αρένα) και του μέσου (άλογο), που χρησιμοποιούμε δεν αντιμετωπίζουν τις συνεδρίες σαν θεραπεία και έτσι δεν υπάρχει ψυχολογική κούραση ή άρνηση, παρότι η ιππασία είναι μια έντονη θεραπευτική δραστηριότητα. Έτσι οι συνεδρίες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές, γιατί εκτός από ένα εξαιρετικά καλό μέσο αποκατάστασης έχουμε και ένα ισχυρότατο κίνητρο.

 
 
 
 
Η αυτοπεποίθηση
και ο αυτοσεβασμός των ανθρώπων
που επικοινώνησαν με τα άλογα
βελτιώθηκε εντυπωσιακά!